kamini 
feuer kamini

GREJE I KUVA !!!         » Karakteristike »

DIMENZIJE TELA PECI 43 X 43 X 100 cm. / BOJA - NASLINASTA ZELENA / TEZINA : OD 195 - 220 KG. / MOZE ZAGREJATI DO 40 M2 PROPISNO IZOLOVANOG PROSTORA. / MOZE SE SPREMATI HRANA NA PLOTNI KRALJICE PECI / GORIVO : DRVO , BRIKET , DRVENI UGALJ / NAJVISA REALNA POTROSNJA GORIVA NA MESECNOM NIVOU : BRIKET DO 500 KG DRVO DO 1,2 M3 DRVENI UGALJ DO 400 KG / AKUMULACIJA PECI DO 10 h / PEC SE ZAGREJE ZA 35 MINUTA , GORNJA PLOTNA ZA 7 MINUTA / POZELJNO : DA JE PROSTOR KOJI SE GREJE PROPISNO IZOLOVAN. / CENA PECI SA ISPORUKOM I UGRADNJOM - 500€ / POTREBNO VREME ZA UGRADNJU KRALJICE PECI 5-8 SATI. / GARANCIJA NA FUNKCIJU KRALJICE PECI - 2 GODINE.

feuer kamini

KAKO JE NASTAO MERMER I PEŠČAR?

Mermer je metamorfna stena nastao ponovnom kristalizacijom krečnjaka i dolomita.
Krečnjci su najrasprostranjenije karbonatne stene I jedne od najrasprostranjenijih sedimentnih stena uopšte.
Sastavljeni su od kalcita ili su retko sasvim čisti.Obično sadrže hemiske primese gvoždja,mangana I magnezijuma, zatim primese gline,zrna peska,organsku materiju I dr.
Mineral dolomita se kristališe u trigonalno-romboedarskom sistemu.

Kristalni sistnem je prostorna kategorija kojom se kategoriše(opisuje)simetrija structure u tri dimenzije sa translatopnom simetrijom u tri pravca diskretnom klasom grupa tačaka.osnovno u kristalografiji je kategoracija kristala Postoji sedam kristalnih sistema u okviru kojih je moguća kristalizacija u prirodi:

  • Triciklična
  • Monociklična
  • Rombična
  • Tetragonalna
  • Romboedarska
  • Heksagonalna
  • Teseralna

Formira se u bele,sive do roze zakrivljene kristale,mada se često javlja I u obliku masivnih agregata. Ima slične fizičke karakteristike kao mineral kalcit, ali se ne može rastvarati u hladnoj hlorovodoničnoj kiselini.ima tvrdoću 3,5 do 4, po moseovoj skali. Specifična težina je 2,85. Često se javlja bližnjenje kristala.između dolomite I ankerita.može se formirati izomorfna serija u kojoj se menja sadržaj magnezijuma I gvožđa. Male količine gvožđa u strukturi dolomite daje kristalima žutu boju do braon nijanse. U kristalu je moguć zamena magnezijuma manganom kada kristali imaju roze boju.Takođe magnezijum može biti zamenjen olovom ili cinkom sto mu daje spektar boje od plave do bele tekstura mu varira od stnog zrna do krupnog zrna I često sadrži male šupljine Mermer je u građevinarstvu cenjan kao ukrasni kamen, a značajna je njegova primena u vajarstvu a našla je put I do kamina I peći zbog značajne težine I kompaknosti zadržavanjem temperature Najveće nalazište mermera u Srbiji je na Venčacu kod Aranđelovca.

Peščar je vezana sedimentna stena (Vezani sediment) izgrađena pretežno od klastičnih zrna veličine 2-0,05мм. Prema krupnoći vezanih zrna(granula) spada u psamite.
U pogledu mineralnog sastava peščari su obično izgrađeni dominantno od zrna kvarca,ljuspica muskovita I feldspata,a potom i cirkona,apatite,magnetite,granata,turmalina.vezivo može biti kalcijumkarbonatno (Vapnovito) ,laporovito,glinovito,dolomitsko,silicijsko,gvožđevito(limonit),bituminozno(organskog porekla) I dr.

Neki peščari su otporni na uticaj atmosferskih promena.Ovakve stene su obično pogodne kao u geološki građevinski materijali –Npr. Crkva Svetog Marka u beogradu je izgrađena od peščara koji u sebi sadrže ljuspice muskovita.Zbog velike tvrdoće (visok sadržaj kvarca) pojedinačnih zrna I podnošenja visokih temperature pogodni su za oštrenje sečiva.

Drugi narodni naziv za peščar je ,,Tociljnjak,, što označava kamen od koga se prave tocila. Kvarc je osnovni sastojak granite,peščara,krečnjaka I mnogih drugih magmatskih,sedimenrnih I meramorfnih stena Granit je magmatska stena iz grupe kiselo magmatskih.Nastao je hlađenjem I učvršćivanjem užarene magme unutar zemlje .Obično se to dešavalo na dubinama od 1,5 do 50 kilometara.i dolazilo je do kristalizacije iz magme na dubini i mešanja sa drugim stenama. Hemijski sastav granita odražava različitu hemijsku strukturu stene od koje je magma iz koje je nastao granit. Kada nastanu određeni uslovi unutar površine nastaje granit.on je jedan od najtvrđih materijala Ponekad obrazuje mala dubinska (intruzivna) tela, ali poznatiji je po velikim nepravilnim masama zvanim batoliti, za koje ne znamo dokle sežu u dubinu. Površina batolita može biti do desetaka hiljada kvadratnih kilometara. Batolit Kost Rejndž u Britanskoj Kolumbiji je dužine 2000 kilometra i širine 200 kilometara.Granit se klasifikuje prema količini kvarca, feldspata i biotita. Granit je intruzivna (dubinska) magmatska stena.Njegov ekvivalent po sastavu je riolit, Granit se najvećim delom sastoji od tri vrste minerala a to su kvarc,feldspat I biotit.Postoje I drugi ali su ređi(cirkon,turmalin,granat,hematite…). Granit je veoma lepih boja,od svetlo ružičaste sve do sive.
Pošto je čvrst I otporan material često se koristi u građevinarstvu.Stari egipćani su ga koristili za izgradnju obeliksa.preosečna gustoća granite je 2750 kilograma po kubnom metru.